Akuthem hund:

Vill du engagera dig ideellt och bli akuthem åt en hund. Här finns information om hur det går till, samt en intresseanmälan som du fyller i och skicka till oss. Vi hör av oss till dig via e-post inom någon vecka.

 

Information om att bli akuthem

Ett akuthem är det första hem hunden får när den kommer till föreningen. Den kommer oftast direkt från ett liv i vanvård och misär. Därför ställs det stora krav på hemmet, miljön och även på den medlem som ställer upp med husrum, kunskap och tid.

Konvalescenstiden varierar för varje hund. Det kan ta allt mellan några veckor och upp till ett år. Efter det är hunden redo att flytta till en ny familj i ett nytt hem. Rehabiliteringen sker här på djurjouren och det står föreningen för.

Allt arbete inom Djurjouren bedrivs på ideell bas och därför utgår ingen ersättning för arbetsinsats. Kostnader som Djurjouren står för ska vara relaterade till hunden som bor i akuthem, t.ex. veterinärvård medicin. Akuthemmet står för allt det arbete det innebär med en hund som kan behöva omvårdnad dygnet runt.

Att ta sig an en hund kan innebära mycket arbete och vara påfrestande både känslomässigt och kunskapsmässigt. Men det är samtidigt mycket tillfredsställande att hjälpa en hund till ett nytt liv!

Funderar du på att ställa upp med ett akuthem? Då finns det några kriterier du måste uppfylla.

  • Du ska vara medlem i föreningen
  • Du ska vara myndig
  • Du ska fylla i föreningens intresseanmälan och skicka in till oss
  • Du ska göra ett obligatoriskt besök hos foderhunden
  • Föreningen gör en kreditupplysning på dig. Man får ej ha kronofogdeärende och man ska ha regelbunden inkomst.
  • Föreningen kontaktar Länsstyrelsens Djurskydd för att kontrollera att du ej fått föreläggande i djurskyddsärenden tidigare.
  • Föreningen håller hunden försäkrad.
  • Vi vill ha referenser om dig.

Mellan föreningen och akuthemmet kommer ett avtal att skrivas. I detta avtal kommer man överens om hur hunden skall behandlas av exempelvis veterinär eller rehabiliteras.

Ansök om akuthem här